PRASA LITOGRAFICZNA - druk płaski

      

       

        

     
 

   Prasy litograficzne wykonywane są w wielkościach ustalanych przez zamawiającego. Jako kryterium wielkości prasy
   przyjmowana jest wielkość stołu roboczego. Prasy litograficzne wykonywane są jako stacjonarne i
   zaopatrzone w dwie półki na artykuły drukarskie. Wielkości stołów roboczych mieszczą się w zakresie n/w
   wymiarów tj. od 400 - 600 mm do 750 - 1300 mm. Napęd pras jest ręczny przy pomocy korby o zmiennej długości.
   Zakres przełożeń zespołu przekładni zębatych wynosi od i = 6 do i - 12 (24). Dolny walec roboczy wykonany jest z
   rury stalowej grubościennej o średnicy zewnętrznej równej 170 mm i grubości ścianki b = 17 mm ze
   wspawanymi usztywnieniami i czopami łożyskowymi o średnicy równej 35 mm. Dolny wał dociskowy łożyskowany jest
   na łożyskach wałeczkowych, umieszczonych w pyłoszczelnych oprawach, przez co sprawność prasy jest bardzo
   wysoka ( lekko obraca się wał). Stół roboczy wykonany jest z impregnowanego drewna
   w formie belek łączonych na "obce pióro" o grubości od 30 do 50 mm. W zależności od wielkości prasy 
   docisk max płozy (rakla) zawiera się w przedziale od 600 do 1200 kG. Przesuw płozy podczas "zamykania" prasy
   wynosi h = 30 mm, zaś zakres wysuwania płozy z korpusu prasy wnosi s = 80 mm. 
   Maksymalna odległość krawędzi płozy od powierzchni stołu roboczego wynosi H = 150 mm. 
   Konstrukcja prasy wykonana jest ze spawanych, grubościennych profili hutniczych walcowanych na zimno. 
   Prasa wykańczana jest przez malowanie farbą antykorozyjną, lub na dowolny kolor ustalony z zamawiającym.
   Waga prasy w zależności od wielkości zawiera się w granicach od 85 do 
   250 kg dla prasy o wielkości stołu 750 - 1300 mm. 
        UWAGA:
   1. Do pras o dużych gabarytach stołu jest możliwość montowania 
     siłowników hydraulicznych dociskających płozy o regulowanej 
     sile docisku.
  2. Na specjalne zamówienie wykonywany jest stalowy wał gumo-
     wany o twardości 65 sh. Mocowany jest on zamiennie z płozą. 
     Służy do drukowania dużych formatów grafik drukiem wypukłym czarno-białym i kolorowym
.

     PRASY GRAFICZNE WALCOWE  
  - druk   wklęsły i wypukły

   

 
   

     A - średnica walca roboczego
     B - długość walca roboczego
     C - wznios walca roboczego
     D - szerokość płyty roboczej
     E - położenie (wysokość) płyty roboczej od podłoża
     F, G, H, - położenie półek stołu prasy
     Dl - długość płyty

      
( NA ZAMÓWIENIE - WYMIARY INDYWIDUALNE )

              

        

            

 

   Prasa do odbijania z matryc metalowych służy do drukowania z matryc miedzianych i cynkowanych
   o grubości do 5 mm.   Skok walca górnego h = 50 mm. Unoszenie walca dociskowego jest samoistne 
   przy pomocy sprężyn śrubowych. Napęd prasy jest ręczny przy pomocy korby.
   Prasy, o których mowa, są budowane w dwóch wersjach:
       - napędem walca dolnego;
       - napędem walca górnego.
   Płyta robocza wykonana jest z blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości b=3 mm lub
   z tworzywa sztucznego /opcja /. Wymiary płyt odpowiadają wielkościom formatów grafik lub są ustalone 
   indywidualnie z zamawiającymi. [ 450*600mm \ 600*1000 mm \ 750*1300 mm \ 820*1400 mm \ 1200*2000 mm ]
   Walce robocze wykonywane są z rur grubościennych o średnicy zewnętrznej równej 170 mm i
   grubości ścianki g = 14 mm ze wspawanymi pierścieniami usztywniającymi, wykonanymi z blachy o g = 6 mm.
   Na końcach rur są wspawane czopy łożyskowe o średnicy równej 50 mm . Wały są ułożyskowane na łożyskach
   kulkowych z własnym zapasem smaru (bez-obsługowe). lub przy dużych prasach na łożyskach wałeczkowych.
   Zakres wielkości przełożeń w zależności od wielkości prasy i zaleceń zamawiającego 
   zawiera się w przedziale i = 6 - 18. 
   Docisk walca roboczego regulowany jest w sposób płynny i zmienia się od: P = 0 - 7000 kG. 
   Prasy wykonywane są w wersjach montażowych jako:
      - przeznaczone do mocowania na stole własnym;
      - przeznaczone do mocowania na stole obcym.
   Całość konstrukcji wykonana jest z profili hutniczych grubościennych ( 50x30x3), walcowanych na zimno. 
   Samo rozwiązanie konstrukcyjne prasy pozwala na jej całkowity demontaż, co zapewnia łatwą możliwość transportu
   oraz, co najważniejsze, prasa ta może być ustawiana w pracowniach adaptowanych, np. ze strychów itp. 
   Prasy malowane są na kolor czarny lub inny ustalony indywidualnie z zamawiającym. 
   Waga pras graficznych do drukowania z płyt metalowych mieści się w granicach od 50 do 250 kg w zależności od 
   wielkości.

             

       
         Prasa z napedem walka gornego                                   Prasa profesjonalna o wielkości płyty 450 * 600 mm

       
       Prasa o wielkości płyty 1250 x 2500 mm przełożeniu i= 18 oraz napędem na oba walce.
 
        
 
         Prasa o wielkości 1300 x 3000 mm z płytą fenolowo papierową i=18

  Dla studentów i uczniów,
     oraz dla osób które potrzebują prasy " mobilnej" np. w przypadku konieczności
.....posiadania prasy w czasie 
     uczestnictwa w warsztatach, plenerach itp. przeznaczone są dwie prasy o
.....lżejszej
    konstrukcji :
    - pras do " exlibrysów"
    - praska "studencka :) "

  
Prasa do "exlibrysów" posiada nast. parametry techniczne:

   1-średnica walca górnego fi=120 mm  [ max. 150mm ] / rura grubościenna
   2-średnica walca dolnego fi=40 mm
   3-przełożenie i=3-4
   4-naped ręczny
   5-szerokość walców B= 250 do 400 mm [ max. 600 mm ]
   6-długość płyty L=400 do 600 mm [ max 1000 mm ]

  Praska "studencka:) "- NOWA posiada nast. parametry techniczne:

   1-średnica walca górnego fi=100 mm / wałek stalowy - 
na życzenie średnica walca może być powiększona
  
                                                         do wartości 130 mm, lepszy docisk, i większe przełożenie
   2-średnica walca dolnego fi=30 mm / wałek stalowy     
   3-przełożenie i=~3
   4-naped ręczny
   5-szerokość walców B= 200 do 250 mm
   6-długość płyty L=300 do 450 mm

           

                      Prasa "exlibrys" o wielkości płyty 350*500 mm  

     Poniżej jest przedstawiona na zdjęciach nowa prasa "studencka", jest ona wizualnie bardzo podobna
     do prasy typu "exlibrys" lecz jest mniejsza a co za tym idzie ma łożyska i konstrukcja jest delikatniejsza.
     Prasa waży około 20 - 25 kg.

        

                 Prasy studenckie 250 x 500 / 600 mm i srednicy walca dociskowego fi=100 mm

               

         Prasa "studencka" o wielkości płyty 250*500 mm i średnicy walca dociskowego fi = 130 mm


  PRASA GRAFICZNA Z NAPĘDEM OBU WALCÓW
   - napędy elektryczne

       

          

   Prasa o powiększonym skoku walca roboczego oraz jednoczesnym napędem obu walców: tak roboczego jak i
   dociskowego jest specjalnym typem prasy, która zapewnia możliwość wykonywania grafik z płyt (matryc) metalowych
   oraz drukowania z linorytów, drzeworytów i gipso-rytów. Możliwe jest to dzięki powiększonemu skokowi walca
   dociskowego do wielkości h = 80 mm oraz płynnie regulowanemu dociskowi walca dociskowego, jak i sprzęgnięciu
   kinematycznemu obu walców o identycznych średnicach zewnętrznych. Napęd jednoczesny obu walców
   jest realizowany poprzez dwie przekładnie zębate.
   Prasy te budowane są w dowolnych konfiguracjach wymiarowych z przeznaczeniem do mocowania na stole "obcym"
   oraz ze stołem własnym. Docisk walca roboczego zawiera się w granicach od 0 do7000 kG (!) i jest regulowany w
   sposób płynny.
   Napęd jest ręczny korbą o zmiennej długości ramienia, zaś przełożenie w zależności od wielkości blatu
   zawiera się w przedziale od i = 6 do i = 18. Waga prasy w zależności od wielkości oraz czy jest ze stołem czy bez
   wynosi od 180 kg do 250 kg. Płyta robocza wykonana jest z blachy o grubości g = 3 mm lub textolitu /opcja /, zaś
   średnice walców roboczych wynoszą ~170 mm i wykonane są z rur grubościennych żebrowanych blachą stalową
   o grubości g = 6 mm. Tolerancja średnicy zewnętrznej walców roboczych wynosi +/- 0,05 mm

              

           

          

                   Napęd elektryczny prasy z motoreduktorem o przełożeniu i =50
                                              
      

               Prasa o wielkości płyty 750 x 1300 mm wraz z zestawem siatek do suszenia grafik

      


  PRASA UNIWERSALNA Z PRZYSTAWKĄ TYPU - "LITO"  

    

   Prasa tego typu zapewnia możliwość wykonywania odbitek graficznych z matryc metalowych (miedź, cynk) oraz
   drukowania z kamieni drukarskich - litografii. Prasa tego typu charakteryzuje się pierwszym stopniem
   uniwersalności, czyli łączy w sobie cechy prasy do "metalu" oraz prasy litograficznej. 
   Na prasie tej można drukować z płyt metalowych o grubości do b = 5 mm oraz po zdemontowaniu górnego walca
  dociskowego, a zamontowanie w jego miejsce przystawki typu "lito" wykonywane są grafiki w technice litograficznej.
  Prasa ta wykonana jest jako kompletna ze stołem własnym, to znaczy, że musi być wykonana ze specjalnym stołem
  roboczym, który stanowi jej część integralną. Warunek ten wynika z wymogów konstrukcyjnych stosowania tak walca
  roboczego jak i przystawki typu "lito". Prasy uniwersalne wykonywane są jak prasy poprzednie w
  konfiguracjach wymiarowych   ustalanych przez zamawiającego. Napędzane są ręcznie przy pomocy korby.
  Zakres wielkości przełożeń dobierany jest w zależności od wielkości prasy oraz potrzeb zamawiającego i zawiera
  się w przedziale od i = 6 do i = 18. 
  Waga prasy uniwersalnej z przystawką typu "lito" wynosi ok. 300 kg przy wielkości stołu roboczego 750 x 1200 mm.
  o grubości g=30mm. Parametry techniczne odpowiadają prasie graficznej i prasie litograficznej.
 


  PRASA TYPU "COMPACT"

   Prasa tego typu jest prasą uniwersalną drugiego stopnia. Zapewnia ona możliwość wykonania odbitek we wszystkich
   technikach druku wklęsłego z płyt metalowych, drzeworytów oraz gipso-rytów i linorytów. Dzięki przystawce typu
   "lito", po prostym w wykonaniu demontażu walca górnego i zamontowanie w jego miejsce przystawki typu "lito" ,
   zmienia się ona w profesjonalną prasę litograficzną. Walce robocze o średnicy równej 170 mm wykonane są w
   tolerancji +/- 0,05 mm oraz sprzęgnięte kinematycznie, co zapewnia możliwość wykonywania precyzyjnych grafik
   wielobarwnych. Nacisk walca dociskowego jest regulowany w sposób płynny i waha się od 0 do 7000 kG.
   Docisk płozy prasy litograficznej zawiera się w przedziale od 0 do 1000 kG.
   Maksymalny wznios walca dociskowego wynosi 100
   mm (max 200 mm). Maksymalna odległość płozy litograficznej od płaszczyzny stołu wynosi 150 mm,
   zaś skok płozy przy dociskaniu wynosi 30 mm. Zakres opuszczania płozy wynosi 80 mm.
   Napęd prasy jest ręczny przy pomocy korby.
   Zakres przełożeń, w zależności od wielkości prasy i zamówienia, wynosi od i = 6 do i = 18. Waga prasy dla wielkości
   stołu 750 / 1200 mm wynosi ok 350 kg wraz z przystawką "lito". Z uwagi na specyfikę konstrukcji wymuszonej przez
   przystawkę "lito" prasy typu "compact" budowane są tylko w wersji ze stołem własnym.
 

     WAGA:
  
Prasa przystosowana jest do drukowania dużych grafik drukiem wypukłym przy zastosowaniu, zmiennie z płozą
    litograficzną, wału stalowego, gumowanego gumą o twardości 65 Sh. / opcja /
 


    PRASY DOCISKOWE


     

           

           
                                                                                         Jednotłokowa prasa dociskowa 300x400 mm 20Ton
     
     
    Dwa zdjęcia prasy dociskowej o wielkości płyty 800 x 1200 mm i wartości siły docisku 60 ton / 600 [kN]
 
   Prasy dociskowe do druku wypukłego budowane są jako stacjonarne prasy z siłownikami hydraulicznymi oraz
   ruchomą płytą dolną wykonaną ze stali o grubości ~20 mm oraz górną płytą stalową, która na stałe jest zamocowana
   do korpusu  prasy.
   Docisk realizowany jest przez ręczne pompowanie oleju hydraulicznego za pomocą pompy do siłowników
   hydraulicznych. Pompa hydrauliczna wyposażona jest w manometr który służy do pomiaru wartości ciśnienia
   panującego w siłownikach hydraulicznych. Za pomocą tabeli przelicza się wartość ciśnienia oleju hydraulicznego
   na wartość siły docisku prasy.  
   Wielkość stołu ustalana jest bezpośrednio z zamawiającym, wielkości stołów zawierają się w zakresie:
   od 300 x 400 mm do 800 x 1200 mm a wartości sił docisku od 20 Ton / 200 [kN] do 60 Ton / 600 [kN]
   Maksymalny rozstaw płyt dociskowych wynosi ~140 mm. Waga pras dociskowych wynosi odpowiednio
   od 60 do 550 kg i zależy od wielkości prasy.
 


   WAŁKI  DRUKARSKIE

       

     Legenda
  
A - Długość robocza wałka
    B - Długość całkowita wałka (wraz z rączkami )
    C - Średnica rączek
    D - Grubość nałożonej gumy 

   
Ceny przykładowych wałków / wykonywane są wg. zamówienia / na 2017 r.

   
WAŁKÓW Z GUMY OFFSETOWEJ O TWARDOŚCI 35 - 80 StH.
    ORAZ ŚREDNICY :
    
 
                                        
       A :   zewnętrznej  Fi = 80 mm 

Długość

Ǿ zew. wałka = 80 mm /  Grubość gumy [ mm ] D=

 cena [pln]-brutto

D = 5 mm

D = 10 mm

D = 15 mm

D = 20 mm

L = 150 mm

250 pln

320 pln

420 pln

480 pln

L = 200 mm

270 pln

400 pln

540 pln

630 pln

L = 250 mm

320 pln

490 pln

660 pln

750 pln

L = 300 mm

380 pln

570 pln

780 pln

870 pln

 

 

 

 


  
      B
zewnętrznej  Fi = 60 mm

Długość

Ǿ zew. wałka = 60 mm /  Grubość gumy [ mm ] D=

 cena [pln]-brutto

D = 5 mm

D = 10 mm

D = 15 mm

D = 20 mm

L = 150 mm

230 pln

270

310

350

L = 200 mm

250

300

350

400

L = 250 mm

290

370

430

480

L = 300 mm

330

420

510

570

 

 

 

 

  

     Wałki drukarskie wykonywane są w dwóch rodzajach:
     A- do nakładania czarnej farby drukarskiej;
     B- do nakładania farb kolorowych przy grafikach barwnych.

   Oferta wałków jest bardzo bogata i obejmuje szeroki zakres średnic i długości oraz grubości nałożonej gumy.
  
W chwili obecnej wałki wykonywane są dokładnie pod potrzeby zamawiającego,
  który określa długość, średnicę oraz
grubość nałożonej gumy
.../ średnica wałka = średnica rdzenie + 2x ...grubości nałożonej gumy /
   Wałki, o których mowa są powlekane specjalną gumą offsetową o twardości 35 Sh, której parametry
   fizykochemiczne są przystosowane do prac z farbami drukarskimi
   tak czarnymi jak i kolorowymi. Grubość nakładanej gumy zawiera się w przedziale od 5 do 20 mm,
   przy czym im grubsza warstwa gumy, tym wałek lepiej się "układa".
   Poza tym w przypadku nałożenia warstwy gumy od 10 do 20 mm istnieje
   możliwość regeneracji wałka przez szlifowanie nawet 5-cio krotne. Wałki do czarnej farby drukarskiej są
   produkowane w zakresie długości od 100 do 600 mm, a ich średnica zewnętrzna wynosi 80 mm. Wałki do farb
   kolorowych są produkowane w zakresie długości od 50 do 350 mm (400), a ich średnica zewnętrzna wynosi 60 mm.
   Wałki do marginesów są produkowane w zakresie długości od 5 do 50 mm, a średnica ich wynosi ok. 40 mm
   Twardości wałków mogą mieć nawet wartość 90 Sh / dobierana jest wg. zamówienia

       UWAGA:

  WSZYSTKIE WAŁKI WYKONANE Z GUMY OFFSETOWEJ MOŻNA MYĆ TYLKO NAFTĄ LUB
 
iiTERPENTYNĄ. UŻYCIE
BENZYN LUB INNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW POWODUJE
 
iiZNISZCZENIE WAŁKA!!!

           

        
       


  PIECYKI ELEKTRYCZNE

         
    

         Piece graficzne, różne wymiary, temperatura płyty od 120 do 220 st. C

           

              
 Piece wykonane dala Instytutu Sztuki UMK w Toruniu  900 x 1100 mm temp. grzania 350 St C

   Piecyki elektryczne z termostatem, do podgrzewania płyt graficznych, są produkowane w pełnej gamie wymiarów
   max 750 x 520 mm. Moc grzejna, w zależności od wielkości, wynosi 1000 W do 2500 W. 
   Zakres regulowania temperatury mieści się w granicach: od 60 do 120 0C. / 350 st. C Inst Sztuki UMK Toruń /
   Płyta wierzchnia jest stalowa, zaś czynnikiem transportującym ciepło od grzałek do warstwy wierzchniej płyty jest
   szamot. Wyeliminowanie wody lub oleju transformatorowego jako czynnika pośredniczącego w transporcie ciepła
   oraz zastosowanie grzałek do pracy w warunkach "suchych" podniosło sprawność oraz niezawodność pracy piecyka
   jak również komfort obsługi. Termostat o czułości =  +/- 2,5 0C zapewnia
   równomierność rozkładu ciepła na powierzchni płyty.
   Piecyk posiada zabezpieczenia prądowe i przeciwporażeniowe zgodnie z PN,
   zaopatrzony jest w kontrolki załączenia do sieci oraz grzania.

  
Podstawowe wymiary płyt grzejnych pieców wraz z cenami na 2017 r. / brutto /

Wielkość płyty  
szer. x długość

cena [pln] - brutto

  400 x 500 mm - temp. 120 st. C

  1200

  500 x 600 mm- temp. 120 st. C

  1400

  700 x 800 mm- temp. 120 st. C

  2000

  800 x 1000 mm- temp. 120 st. C

  3200

 900 x 1100 mm - temp. - 350 st. C

  6500


  KAWALETY RZEŹBIARSKIE

      

  

     Kawalet rzeźbiarski niski max obciążenie ~ 250 kg
 Kawalety rzeźbiarski wykonywane są wg. indywidualnych zamówień.
   Na załączonym rysunku pokazane są kawalety z blatem okrągłym o średnicy 350 mm . Wykonane one zostały na
   zamówienie. Oprócz kawalet z blatem okrągłym , jeśli zajdzie taka potrzeba można zamówić kawaletę z blatem
   kwadratowym, bądź prostokątnym , o wymiarach dowolnych.
   Ponad to możemy wykonać kawalety do rzeźb ciężkich i dużych gabarytowo które stawiane są na podłodze.
   Kawalety takie posiadają ułożyskowanie blatu na łożysku oporowym oraz mechanizm blokady obrotu.


  MOTO-REDUKTORY
jjZESPOŁY MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE DO NAPĘDU PRAS

   Jako wyposażenie specjalne pras wszelkich typów budowane są zespoły przekładni mechanicznych z silnikiem
   elektrycznym do napędu pras. Zespół powyższy montowany jest dodatkowo oprócz istniejącego napędu ręcznego.
   Specjalne sprzęgło pozwala na zmienne napędzanie prasy: ręczne lub mechaniczne. Zespół moto-reduktora
   wyposażony jest w sprzęgło przeciążeniowe cierne oraz zestaw wyłączników krańcowych.
   Wartość przełożenia zawiera się w granicach i = 25 do 40
   Wyłącznik główny zaopatrzony jest w klucz bezpieczeństwa.
   Moc całkowita zespołu wynosi: od 1000 W do 1500 W i zasilana
   napięciem zmiennym 220 V.
 


  HYDRAULICZNY ZESTAW DOCISKOWY PRAS LITOGRAFICZNYCH

   W prasach litograficznych jest możliwe stosowanie hydraulicznego zestawu dociskowego jako wyposażenia
   dodatkowego. W/w zestaw składa się z siłownika hydraulicznego, pompy zębatej napędzanej silnikiem elektrycznym,
   zaworu sekcyjnego z manometrem i zaworem przelewowym, przewodów ciśnieniowych, zbiornika bezpieczeństwa
   oraz sterownika elektrycznego. Zestaw powyższy jest montowany w miejsce konwencjonalnego docisku
   mechanicznego.
   Pompa zębata pompuje olej pod ciśnieniem i wtłacza go poprzez zawory bezpieczeństwa i przelewowy do
   rozdzielacza, który steruje bądź to unoszeniem, bądź to opuszczaniem siłownika, który jest połączony z płozą
   dociskową prasy. 
   Siła docisku jest odczytywana na skali manometru wyskalowana w jednostkach siły. 
   Wielkość siły docisku regulowana jest w sposób płynny przy pomocy zaworu przelewowego. Zestaw zasilany jest
   napięciem zm. 220 V i wyposażony jest w klucz bezpieczeństwa.
 


  WÓZKI TRANSPORTOWE ,SUSZARKI I STANOWISKA DO SZLIFOWANIA
  KAMIENI DRUKARSKICH.

    Kamienie drukarskie wymagają okresowego szlifowania i dogładzania. Ponieważ jest to praca ciężka, wymagająca
    dużego wysiłku fizycznego, zwłaszcza przy transporcie kamieni, opracowany został specjalny zestaw urządzeń do
    ułatwienia prac związanych ze szlifowaniem i transportem kamieni drukarskich. Obejmuje on:
    - wózek do transportu wyposażony w blat rolkowy do przesuwania kamienia na prasę i odwrotnie. 
   Wózek ten ma blat o regulowanej wysokości oraz cztery kółka jezdne, z których dwa 
    wyposażone są w hamulcowe blokady.
    - zestaw do szlifowania kamieni składający się ze stołu wyposażonego w kratownicę drewnianą wraz 
    ze zbiornikiem na wodę z odstojnikiem. W bocznej ścianie stołu umieszczone są końcówki do 
    przyłączania węża wodnego i odprowadzenia wody zużytej oraz półka techniczna.


          

                  

       

         


  KUWETY, NEUTRALIZATORY KWASÓW STOŁY  WARSZTATOWE

   Jako kompleksowe uzupełnienie oferty dla małych i dużych pracowni graficznych produkowane są kuwety do
   namaczania papierów i trawienia płyt metalowych. Kuwety, w zależności od przeznaczenia, produkowane są z blachy
   aluminiowej lub kwasoodpornej w pełnej gamie wymiarów, począwszy od: 750 x 1200 x 100 mm do całkiem małych.
   Ponadto wykonywane są stoły warsztatowe i pomocnicze, stałe lub ruchome, zaopatrzone w półki lub szuflady do
   magazynowania papieru lub farb drukarskich. Blaty tych stołów wykonywane są jako stałe, wysuwane lub podnoszone
   zaopatrzone w kratownice do podsuszania namoczonych papierów.
 

    
                     
 
        

         

       

           

     

            

            

           

    Stoły do sitodruku - rama przesuwna i uchylna długość L=6 m szer B=1,25 m


   CENNIK NA PRASY I INNE WYROBY :

  1. Prasa "studencka"..250 x 500 ( 300 x 600 ) mm.................. 1700 - do 2000 - PLN
  2. Prasa graficzna typu "exlibrys"
..350x500.( 500x700).............2700 - do 3800 - PLN
  3. Prasa graficzna.. walcowa - 750x1300 mm..........................4700,- do 5700,- PLN
  4. Prasa litograficzna
...........................................................5000,- do 6500,- PLN
  5. Prasa graficzna z przystawką "lito".....................................7500,- do 9500,- PLN
  6. Prasa o powiększonym skoku walców.+ napęd dwa walce
......5900,- do 6900,- PLN
  7. Prasa typu "compact"......................................................8000,- do 10200,- PLN
  8. Prasy dociskowe
..............................................................4200,- do 19000,-PLN
  9. Wałki drukarskie........................kalkulowane indywidualnie lub wg. tabel
  10. Piecyki elektryczne do płyt
...............................................1200,- do 3200,- PLN
  11. Kawalety rzeźbiarskie ...........................................................  od 400 PLN
  12. Motoreduktory................................................................3000,- do 4500,- PLN
  13. Hydrauliczne zestawy dociskowe do pras litograficznych
......1800,- do 2500,- PLN
  14. Wózki transportowe.........................................................800,- do 1800,- PLN
  15. Kuwety i stoły warsztatowe
..............................cena kalkulowana indywidualnie
  16. Systemy zawieszeń obrazów
........................... ceny kalkulowane indywidualnie
  17. Zamówienia specjalne.....................................cena kalkulowana indywidualnie

 
          W/w cennik jest aktualny na 2017 rok  / ceny BRUTTO

   Ceny są cenami do negocjacji, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania
   na wyposażenie pracowni.

  Jest możliwość wykonania dowolnych elementów wyposażenia pracowni graficznych  w oparciu o gotowe projekty, lub wzory przedmiotów i maszyn dostarczonych przez
  Zamawiającego w formie dokumentacji technicznej, lub zdjęć.

      Przykładowe konfiguracje pras graficznych wraz z cenami
      na 2017 roku.

Lp.

Układ prasy

Wielkość płyty robocze

750 x 1300 mm

600 x 1000 mm

450 x 600 mm

1

- płyta robocza stalowa o grubości
 3 mm
- napęd walca dolnego lub górnego
- napęd ręczny za pomocą korby
- samoistne unoszenie walca za  po-
  mocą sprężyn
- max. wznios walca dociskowego
  H= 50 - 100 mm
- przełożenie reduktora napędowe-
  go i=18
- stalowa podstawa z dwoma półkami
- całość malowana na kolor czarny
- wartość siły dociskowej 
  0 - 7000 KG    

Cena :

=5700 pln

Cena :
z podstawą
= 5100 pln

bez podstawy
= 4900 pln.

Cena : 
z podstawą
= 4900 pln

bez podstawy
= 4700 pln

2

Zawiera to samo co pkt.1oraz
- reduktor przystosowany do
  napędu elektrycznego
- jednoczesny napęd obu walcy tgz.
  sprzężenie zwrotne

Cena :
= 6900 pln

Cena :
z podstawą
= 6300 pln

bez podstawy
= 6100 pln

Cena:
z podstawą 
= 6100 pln.

bez podstawy
=5900 pln.

3

Zawiera to samo co 1. i 2. pkt oraz:
- napęd elektryczny za pomocą sil.
  elektrycznego P=0.8 kW / 220 V
- sterowanie reczne z zabezpiecze-
  czeniem wyłącznikiem krańcowym

Cena :
= 12 500 pln.


Cena :
z podstawą
= 12 000 pln


Cena :
z podstawą
= 10 500 pln


    PODSUMOWANIE

   Poza produkcją pras graficznych Zakład Ślusarsko-Mechaniczny 
   inż. Wojciecha Zawadzkiego realizuje
   zamówienia obejmujące:
   - kompleksowe wyposażenie pracowni do technik graficznych;
   - remonty i naprawy pras graficznych wszelkich typów;
   - przeróbki i adaptacje pras do nowych potrzeb określonych
     przez użytkownika;
    - wykonywanie prac wg ścisłych założeń przedstawionych przez
     zamawiającego;
   - wykonywanie projektów i konstrukcji mechanicznych;

    PONAD TO :
   wykonywane są przez zakład prace z zakresu:
   - obróbki mechanicznej metali;
   - obróbki termo-chemicznej metali (nawęglanie, hartowanie);
   - prace spawalnicze;
   - prace ślusarskie;
   - prace projektowo-konstrukcyjne z zakresu mechaniki i
     elektrotechniki.

      Wszelkich dodatkowych informacji zasięgnąć można listownie,

   
e - mail :    

                    zawadzki@infocentrum.com

   
lub telefonicznie:
       
tel.          +48_ 62 _ 764-65-79.  
  tel. kom.    +48_602 _ 873-313    (mobil tel. )

     PRAS - GRAF .
       ZAKŁAD ŚLUSARSKI
    
inż. Wojciech Zawadzki
      ul. Grunwaldzka 16
      62-800 KALISZ

     Polska /Poland /

 
 

Opracowanie witryny: Wojciech Zawadzki
e-mail: 
zawadzki@infocentrum.com