Pras-Graf   Zakład
Mechaniczno - Ślusarski
mgr inż. Wojciech Zawadzki

Choose languge


Prasa litograficzna - druk plaski

Prasy graficzne walcowe - druk
wklęsły
i wypukły

Prasa graficzna z napędem
obu walców - napędy elektryczne

Prasa uniwersalna z przystawką
typu "LITO"

Prasa typu "COMPACT"

Prasy dociskowe

Wałki drukarskie

Piecyki elektryczne

Kawalety rzeźbiarskie

Moto-reduktory Zespoły
mechaniczno-elektryczne
do napędu pras

Hydrauliczny zestaw dociskowy
pras litograficznych

Wózki transportowe, suszarki
i stanowiska do szlifowania
kamieni drukarskich

Kuwety neutralizatory kwasów
stoły warsztatowe
wyciągi

Cennik na rok 2017

Podsumowanie
O firmie...